Chuyển trường cô giáo 'đuổi học sinh vì... bố thợ xây, mẹ bán hàng'

Chuyển trường cô giáo 'đuổi học sinh vì... bố thợ xây, mẹ bán hàng'

Yêu cầu kỷ luật giáo viên tát và xúc phạm học sinh ở Hà Nội

Yêu cầu kỷ luật giáo viên tát và xúc phạm học sinh ở Hà Nội

Sang tuần kết luận vụ giáo viên bị tố đánh gãy răng, rách môi học sinh

Sang tuần kết luận vụ giáo viên bị tố đánh gãy răng, rách môi học sinh

Hà Nội: Có việc giáo viên môn Giáo dục công dân đánh, đuổi học sinh

Hà Nội: Có việc giáo viên môn Giáo dục công dân đánh, đuổi học sinh

Làm rõ việc cô giáo bị tố tát học sinh gãy răng, rách môi

Làm rõ việc cô giáo bị tố tát học sinh gãy răng, rách môi

Tố cô giáo tát gãy răng học sinh: 'Răng lung lay sẵn'

Tố cô giáo tát gãy răng học sinh: 'Răng lung lay sẵn'

Cô giáo bị tố đánh gãy răng, đuổi học sinh khỏi lớp

Cô giáo bị tố đánh gãy răng, đuổi học sinh khỏi lớp

Cô giáo bị 'tố' đánh, đuổi học sinh: Khiển trách và hạ thi đua một tháng

Cô giáo bị 'tố' đánh, đuổi học sinh: Khiển trách và hạ thi đua một tháng

Hà Nội: Cô giáo bị tố đánh gãy răng, đuổi học sinh khỏi lớp

Hà Nội: Cô giáo bị tố đánh gãy răng, đuổi học sinh khỏi lớp