Chuyển trường cô giáo 'đuổi học sinh vì... bố thợ xây, mẹ bán hàng'

Chuyển trường cô giáo 'đuổi học sinh vì... bố thợ xây, mẹ bán hàng'

Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa đã cảnh cáo, chuyển trường 'giáo viên đuổi học học sinh vì... bố làm thợ xây, mẹ...
Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh ở Hà Nội

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh ở Hà Nội

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo bị tố xúc phạm, tát học sinh

Yêu cầu kỷ luật giáo viên tát và xúc phạm học sinh ở Hà Nội

Yêu cầu kỷ luật giáo viên tát và xúc phạm học sinh ở Hà Nội

Tố cô giáo tát gãy răng học sinh: Răng lung lay sẵn

Sang tuần kết luận vụ giáo viên bị tố đánh gãy răng, rách môi học sinh

Cô giáo bị tố đánh học sinh gãy răng

Tuần tới sẽ có kết luận vụ cô giáo bị 'tố' tát học sinh gãy răng, rách môi

Làm rõ việc cô giáo bị tố tát học sinh gãy răng, rách môi

Tố cô giáo tát gãy răng học sinh: 'Răng lung lay sẵn'

Bất ngờ tin tố cô giáo tát gãy răng học sinh