Nhà văn/Họa sĩ Hoàng A Sáng: Nhờ thiền, tôi biết mình

Nhà văn/Họa sĩ Hoàng A Sáng: Nhờ thiền, tôi biết mình

Đề xuất 5 mô hình giáo dục âm nhạc cho học sinh THCS

Đề xuất 5 mô hình giáo dục âm nhạc cho học sinh THCS

Phải thay đổi 'định kiến' về dạy và học Mĩ thuật

Phải thay đổi 'định kiến' về dạy và học Mĩ thuật

Giáo viên nghệ thuật: Từng bước xóa bỏ tâm lý ngại bồi dưỡng, đổi mới

Giáo viên nghệ thuật: Từng bước xóa bỏ tâm lý ngại bồi dưỡng, đổi mới

Trăn trở của giảng viên nghệ thuật

Trăn trở của giảng viên nghệ thuật

Thiết kế thời trang: Ánh hào quang trong bức tranh nghề nghiệp

Thiết kế thời trang: Ánh hào quang trong bức tranh nghề nghiệp

Trang bị kiến thức phương pháp dạy học sư phạm Âm nhạc còn hạn chế

Giáo dục âm nhạc: Hết thời 'cầm tay chỉ việc'?

Cách rèn kỹ năng đọc, viết tiếng Anh

Cách luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh hiệu quả

Phương pháp dạy học kỹ thuật thanh nhạc cho giáo viên âm nhạc trường phổ thông

6 khác biệt dạy học tiếp cận nội dung và dạy học tiếp cận phát triển năng lực

Hàng chục ngàn giáo viên được bồi dưỡng đón chương trình mới

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật

Dạy Âm nhạc ở trường phổ thông: Hình thành năng lực tự học

Không ghi hình thức đào tạo, xếp loại trên văn bằng: Phù hợp với thông lệ quốc tế

Hạn chế trong dạy - học âm nhạc ở phổ thông

Khó khăn đào tạo giáo viên Mĩ thuật

Ngành Giáo dục kiên quyết chống lạm thu, loại bỏ khái niệm môn học phụ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục nghệ thuật không chỉ là 'rau thơm'

5 vấn đề quan trọng với giáo dục nghệ thuật

Phải thay đổi nhận thức về giáo dục nghệ thuật

Nâng chất dạy học nghệ thuật: Hạn chế cầm tay chỉ việc