Cái chết bí ẩn của nhà vi sinh học hàng đầu thế giới về virus corona

Cái chết bí ẩn của nhà vi sinh học hàng đầu thế giới về virus corona

TS Frank Plummer, 67 tuổi, chết ở TP Nairobi - Kenya vào ngày 4-2, nơi ông đang tham dự lễ kỷ niệm 40 năm...