Cặp 'đũa lệch' đáng yêu của ĐH Đại Việt: Chàng hơn nàng 31cm, luôn gây sự chú ý

Cặp 'đũa lệch' đáng yêu của ĐH Đại Việt: Chàng hơn nàng 31cm, luôn gây sự chú ý

Hơn 500 cử nhân tham gia thị trường lao động có chất lượng

Hơn 500 cử nhân tham gia thị trường lao động có chất lượng

Sinh viên yên tâm khi được cam kết có việc làm

Sinh viên yên tâm khi được cam kết có việc làm

Học Cao đẳng ra trường có việc làm ngay

Học Cao đẳng ra trường có việc làm ngay

Mỗi CBQL, GV là những viên gạch quý giá để dựng xây nên hệ thống Giáo dục Đại Việt hôm nay

Mỗi CBQL, GV là những viên gạch quý giá để dựng xây nên hệ thống Giáo dục Đại Việt hôm nay

Thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn không vì lợi nhuận

Thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn không vì lợi nhuận

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập ĐH Đại Việt Sài Gòn

TP HCM: Thêm một mô hình đại học không vì lợi nhuận

Thủ tướng đồng ý chủ trương Thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn

Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn