Thành lập thêm một trường đại học không vì lợi nhuận

Thành lập thêm một trường đại học không vì lợi nhuận

Đại học phi lợi nhuận

Đại học phi lợi nhuận

Thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn không vì lợi nhuận

Thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn không vì lợi nhuận

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập ĐH Đại Việt Sài Gòn

Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập ĐH Đại Việt Sài Gòn

TP HCM: Thêm một mô hình đại học không vì lợi nhuận

TP HCM: Thêm một mô hình đại học không vì lợi nhuận

Cho phép thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn

Cho phép thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn

Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn

Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn