Nữ kế toán làm chuyện tày trời, biển thủ gần 2 tỉ đồng

Nữ kế toán làm chuyện tày trời, biển thủ gần 2 tỉ đồng

Lợi dụng không có việc đối chiếu sổ sách, nữ kế toán đã không kết toán tiền nợ thức ăn, thuốc thủy sản của...