Chỉ huy trưởng quân sự phường liên quan Hội Thánh Đức Chúa Trời

Chỉ huy trưởng quân sự phường liên quan Hội Thánh Đức Chúa Trời

An ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

An ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Lật tẩy tà đạo Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ tại Quảng Ninh

Lật tẩy tà đạo Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ tại Quảng Ninh

Cảnh giác với nhóm tự xưng là 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Nội vụ

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Nội vụ

Điêu đứng vì 'Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ'

Điêu đứng vì 'Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ'

Vạch trần bản chất 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động ở TT-Huế (Kỳ cuối: Kiên quyết xóa bỏ 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' tại TT-Huế)

Vạch trần bản chất 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động ở TT-Huế (Kỳ cuối: Kiên quyết xóa bỏ 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' tại TT-Huế)

Huế: Xuất hiện nhiều điểm truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trái phép

Huế: Xuất hiện nhiều điểm truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trái phép

Bài 1: Kẻ xấu tìm đủ cách dụ người đi theo đạo lạ

Bài 1: Kẻ xấu tìm đủ cách dụ người đi theo đạo lạ

'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' đang gieo rắc sự tan vỡ gia đình ở Thanh Hóa

'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' đang gieo rắc sự tan vỡ gia đình ở Thanh Hóa

Thu giữ tài liệu liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thu giữ tài liệu liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Ngăn chặn Hội thánh Đức chúa trời hoạt động trái phép

Ngăn chặn Hội thánh Đức chúa trời hoạt động trái phép

Điện Biên: Trục xuất đối tượng tuyên truyền trái phép 'Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ'

Điện Biên: Trục xuất đối tượng tuyên truyền trái phép 'Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ'

Gia đình tan nát vì theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'?

Gia đình tan nát vì theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'?

Gia đình tan nát vì theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'?

Gia đình tan nát vì theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'?

Gia đình tan nát vì theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'?

Gia đình tan nát vì theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'?

Hòa Bình: Tuyên truyền vận động người dân không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép

Hòa Bình: Tuyên truyền vận động người dân không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép

Kiên quyết ngăn chặn hoạt động trái phép của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ''

Kiên quyết ngăn chặn hoạt động trái phép của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ''

Trục xuất hơn 100 lượt người tham gia 'Hội thánh của đức chúa trời' tại Thái Bình

Lật tẩy các chiêu bài của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

Lật tẩy các chiêu bài của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

Nhiều người Đà Nẵng-Quảng Nam bị lôi kéo vào 'Hội thánh đức chúa trời'

Nhiều người Đà Nẵng-Quảng Nam bị lôi kéo vào 'Hội thánh đức chúa trời'

Phá thành công tụ điểm tuyên truyền dị đoan

Phá thành công tụ điểm tuyên truyền dị đoan

'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' xuất hiện tại Huế

Phát hiện gần 40 người theo 'Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' tại Huế

Phát hiện gần 40 người theo 'Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' tại Huế

Thuê chung cư ở Huế để truyền bá Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thuê chung cư ở Huế để truyền bá Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thông tin việc lợi dụng 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động trái phép tại Nghệ An

Thông tin việc lợi dụng 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động trái phép tại Nghệ An

2 người phụ nữ thuê chung cư để truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

2 người phụ nữ thuê chung cư để truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Xuất hiện 'Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ' tại Quảng Nam

Xuất hiện 'Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ' tại Quảng Nam

Làm rõ các đối tượng hoạt động truyền đạo trái phép tự xưng 'Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ'

Làm rõ các đối tượng hoạt động truyền đạo trái phép tự xưng 'Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ'

Khen thưởng Ban chuyên án phá tụ điểm trồng cần sa, truyền đạo trái phép

Khen thưởng Ban chuyên án phá tụ điểm trồng cần sa, truyền đạo trái phép

Kinh nghiệm đẩy lùi tà đạo của Công an xứ chè - Kỳ cuối

Kinh nghiệm đẩy lùi tà đạo của Công an xứ chè - Kỳ cuối

Tâm sự của người từng ma mị đi theo 'Hội thánh' - Kỳ 1

Tâm sự của người từng ma mị đi theo 'Hội thánh' - Kỳ 1

Về hoạt động của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ': Bài cuối – Mỗi người cần thức tỉnh

Về hoạt động của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ': Bài cuối – Mỗi người cần thức tỉnh

Phát hiện đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' trái phép ở Yên Bái

Phát hiện đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' trái phép ở Yên Bái

Thái Bình: Có 80 người tham gia 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ'

Thái Bình: Có 80 người tham gia 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ'