Hà Nội: Biểu dương 790 gương 'Người tốt, việc tốt' và vinh danh 10 Công dân ưu tú năm 2017

Hà Nội: Biểu dương 790 gương 'Người tốt, việc tốt' và vinh danh 10 Công dân ưu tú năm 2017

Vinh danh 10 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2017

Vinh danh 10 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2017

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Trong 10 Công dân thủ đô ưu tú 2017 có 2 nữ

Trong 10 Công dân thủ đô ưu tú 2017 có 2 nữ

Không có ranh giới nào ngăn cản chúng ta làm người tử tế

Không có ranh giới nào ngăn cản chúng ta làm người tử tế

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Thủ đô được tô đẹp thêm nhờ những 'vườn hoa nghìn việc tốt'

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Thủ đô được tô đẹp thêm nhờ những 'vườn hoa nghìn việc tốt'

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Vẫn còn rất nhiều những việc làm tốt thầm lặng

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Vẫn còn rất nhiều những việc làm tốt thầm lặng

Không có ranh giới nào ngăn cản chúng ta làm người tử tế

Không có ranh giới nào ngăn cản chúng ta làm người tử tế

Sức lan tỏa của phong trào 'người tốt, việc tốt'

Sức lan tỏa của phong trào 'người tốt, việc tốt'

Hà Nội tuyên dương 10 công dân Thủ đô ưu tú dịp 10/10

Hà Nội tuyên dương 10 công dân Thủ đô ưu tú dịp 10/10

Hà Nội: Biểu dương 11.250 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Hà Nội: Biểu dương 11.250 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Hà Nội vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú và 790 gương người tốt

Hà Nội vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú và 790 gương người tốt

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Ngày 10-10: Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2017

Ngày 10-10: Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2017

Hà Nội xét tặng vinh danh 10 công dân ưu tú năm 2017

Hà Nội xét tặng vinh danh 10 công dân ưu tú năm 2017

Công bố danh sách 10 Công dân Thủ đô ưu tú

Công bố danh sách 10 Công dân Thủ đô ưu tú

Hà Nội công bố danh sách 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Hà Nội công bố danh sách 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Vận động viên Dương Thúy Vi được xét tặng 'Công dân thủ đô ưu tú'

Vận động viên Dương Thúy Vi được xét tặng 'Công dân thủ đô ưu tú'

Phó Giáo sư trẻ nhất được đề cử 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Phó Giáo sư trẻ nhất được đề cử 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra TP Hà Nội được đề cử 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra TP Hà Nội được đề cử 'Công dân Thủ đô ưu tú'

'Cô gái vàng' Wushu Thúy Vi được đề cử Công dân Thủ đô ưu tú

'Cô gái vàng' Wushu Thúy Vi được đề cử Công dân Thủ đô ưu tú

'Hot girl Wushu' Thúy Vi được đề cử công dân Thủ đô ưu tú

'Hot girl Wushu' Thúy Vi được đề cử công dân Thủ đô ưu tú