Mỗi đoàn viên và người lao động đều có Tết vui tươi, đầm ấm

Mỗi đoàn viên và người lao động đều có Tết vui tươi, đầm ấm

Xuân Canh Tý năm 2020 sắp đến, thời điểm này, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã và đang tổ chức những...