Chủ biên môn Ngữ Văn: Viết sách giáo khoa là 'làm dâu triệu họ', áp lực rất lớn

Chủ biên môn Ngữ Văn: Viết sách giáo khoa là 'làm dâu triệu họ', áp lực rất lớn

'Với các môn khoa học tự nhiên, phải có kiến thức chuyên sâu thì mới góp ý được, còn môn văn thì hình như...
Sách giáo khoa Cánh Diều: Bộ sách của sự đồng hành

Sách giáo khoa Cánh Diều: Bộ sách của sự đồng hành

Những điểm ưu việt của bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên

Những điểm ưu việt của bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên

Tổ chức dạy buổi 2 không đúng, nguyên nhân gây quá tải học thêm

Tổ chức dạy buổi 2 không đúng, nguyên nhân gây quá tải học thêm

Bồi đắp tình yêu và năng lực tiếng Việt cho học sinh

Bồi đắp tình yêu và năng lực tiếng Việt cho học sinh

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Tiếng Việt: Cả lớp 40 học sinh tả con mèo... giống nhau, lỗi do ai?

Tiếng Việt: Cả lớp 40 học sinh tả con mèo... giống nhau, lỗi do ai?

Đưa phương ngữ vào SGK tiếng Việt lớp 1 là cần thiết nhưng ở mức độ phù hợp khả năng tiếp nhận của học sinh

Đưa phương ngữ vào SGK tiếng Việt lớp 1 là cần thiết nhưng ở mức độ phù hợp khả năng tiếp nhận của học sinh

Sách giáo khoa lớp 1: Lắng nghe, để cần thì điều chỉnh

Sách giáo khoa lớp 1: Lắng nghe, để cần thì điều chỉnh

SGK tiếng Việt lớp 1 nhiều 'sạn': Chủ biên chương trình môn Ngữ văn nói gì?

SGK tiếng Việt lớp 1 nhiều 'sạn': Chủ biên chương trình môn Ngữ văn nói gì?

Các tác giả khi viết SGK đều có sự kế thừa

Các tác giả khi viết SGK đều có sự kế thừa

Lược bỏ nhiều nội dung môn Ngữ văn bậc THCS, có đảm bảo kết quả năm học?

Lược bỏ nhiều nội dung môn Ngữ văn bậc THCS, có đảm bảo kết quả năm học?

Giảm tải các môn lớp 12: Toán, Ngữ văn phù hợp, băn khoăn Ngoại ngữ

Giảm tải các môn lớp 12: Toán, Ngữ văn phù hợp, băn khoăn Ngoại ngữ

Giáo sư Thái nói đúng thì các nhà soạn sách chương trình 2000 lỗi nặng lắm!

Giáo sư Thái nói đúng thì các nhà soạn sách chương trình 2000 lỗi nặng lắm!

Công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 vào ngày 22/11

Công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 vào ngày 22/11

Đừng xát muối vào lòng nhà giáo!