Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện có bao nhiêu trợ lý?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện có bao nhiêu trợ lý?

Ông Đỗ Thắng Hải và ông Cao Quốc Hưng tiếp tục làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Đỗ Thắng Hải và ông Cao Quốc Hưng tiếp tục làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng bổ nhiệm thêm 1 Trợ lý và bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Công thương

Thủ tướng bổ nhiệm thêm 1 Trợ lý và bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Công thương

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Bổ nhiệm ba trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Bổ nhiệm ba trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó thủ tướng

Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó thủ tướng

Các trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng vừa được bổ nhiệm là ai?

Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Bổ nhiệm trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh giữ chức Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh giữ chức Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh giữ chức Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh giữ chức Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Trợ lý

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Trợ lý

Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng