Trốn thuế hơn 1 tỉ đồng, 1 Tổng Giám đốc công ty bị bắt

Trốn thuế hơn 1 tỉ đồng, 1 Tổng Giám đốc công ty bị bắt

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai đã bị khởi tố về tội trốn thuế, số tiền gần 1,3 tỉ đồng.
Gia Lai: Bắt một Giám đốc vì trốn thuế hơn 1 tỷ đồng

Gia Lai: Bắt một Giám đốc vì trốn thuế hơn 1 tỷ đồng

Gia Lai: Khởi tố Tổng giám đốc Đông Hưng trốn thuế 1,3 tỷ đồng

Gia Lai: Khởi tố Tổng giám đốc Đông Hưng trốn thuế 1,3 tỷ đồng

Khởi tố giám đốc Công ty Đông Hưng Gia Lai trốn thuế tiền tỉ

Khởi tố giám đốc Công ty Đông Hưng Gia Lai trốn thuế tiền tỉ

Khởi tố chủ doanh nghiệp để điều tra về tội trốn thuế

Khởi tố chủ doanh nghiệp để điều tra về tội trốn thuế

Khởi tố tổng giám đốc công ty trốn hơn 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố tổng giám đốc công ty trốn hơn 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Khởi tố tổng giám đốc trốn thuế