Thông qua Đề án Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP Trà Vinh

Thông qua Đề án Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP Trà Vinh

Thắp sáng tương lai cho trẻ em nghèo

Thắp sáng tương lai cho trẻ em nghèo

Cầu nối gắn kết tình quân dân

Cầu nối gắn kết tình quân dân

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 6 tỉnh, thành

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 6 tỉnh, thành

Một loạt nhân sự mới vừa được Trung ương kiện toàn cho Trà Vinh

Một loạt nhân sự mới vừa được Trung ương kiện toàn cho Trà Vinh

Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh

Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương

Gìn giữ sự bình yên cho vùng biển Tổ quốc