Thuốc nổ, xyanua tuồn vào bãi vàng

Thuốc nổ, xyanua tuồn vào bãi vàng

Chở vật liểu nổ và chất độc Xyanua vào bãi vàng

Chở vật liểu nổ và chất độc Xyanua vào bãi vàng

Công an huyện Phú Ninh luôn vì sự bình yên của nhân dân

Công an huyện Phú Ninh luôn vì sự bình yên của nhân dân

Quảng Nam: Những dòng sông chết vì nạn 'vàng tặc'

Quảng Nam: Những dòng sông chết vì nạn 'vàng tặc'

Khai thác vàng trái phép - Kỳ 1: Nan giải điểm nóng Bồng Miêu

Khai thác vàng trái phép - Kỳ 1: Nan giải điểm nóng Bồng Miêu

Sớm làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực sông Bồng Miêu

Sớm làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực sông Bồng Miêu

Vàng tặc lộng hành 'giết chết' sông Quế Phương

Vàng tặc lộng hành 'giết chết' sông Quế Phương

Người dân kêu cứu vì nạn 'vàng tặc'

Người dân kêu cứu vì nạn 'vàng tặc'

Cần giải pháp dài hạn cho Bồng Miêu

Cần giải pháp dài hạn cho Bồng Miêu

Giải bài toán 'vàng tặc' ở mỏ vàng Bồng Miêu

Giải bài toán 'vàng tặc' ở mỏ vàng Bồng Miêu

Cần hoàn thổ và đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Cần hoàn thổ và đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

'Cẩu tặc' vừa ra tù vẫn dùng súng điện đi trộm chó

'Cẩu tặc' vừa ra tù vẫn dùng súng điện đi trộm chó

Bắt giữ đối tượng trộm chó chuyên nghiệp

Bắt giữ đối tượng trộm chó chuyên nghiệp

Đối tượng có 1 tiền án dùng súng điện đi trộm chó

Đối tượng có 1 tiền án dùng súng điện đi trộm chó