Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu cho bà con vùng biên giới

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu cho bà con vùng biên giới

Xã biên giới đặc biệt khó khăn ở Gia Lai mòn mỏi chờ 1 con đường thuận tiện

Xã biên giới đặc biệt khó khăn ở Gia Lai mòn mỏi chờ 1 con đường thuận tiện

Nữ già làng 'cải cách kinh tế'

Nữ già làng 'cải cách kinh tế'

Những 'bà đỡ' của trẻ mồ côi

Những 'bà đỡ' của trẻ mồ côi

Giữ nụ cười trẻ thơ Ia Mơr

Giữ nụ cười trẻ thơ Ia Mơr

Gần 1,5 tỷ đồng đồng hành phụ nữ biên cương

Gần 1,5 tỷ đồng đồng hành phụ nữ biên cương

Hơn 1 tỷ đồng thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại tỉnh Gia Lai

Tỉnh lộ 665 xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm, dự án sửa chữa vẫn 'án binh bất động'