Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bờ Y được xét nghiệm SARS-CoV-2

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bờ Y được xét nghiệm SARS-CoV-2

Cán bộ, chiến sỹ của Đồn thường xuyên tiếp xúc ban đầu với người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu và các...