Địa ốc First Real (FIR) thay đổi nhiều chức danh lãnh đạo quan trọng

Địa ốc First Real (FIR) thay đổi nhiều chức danh lãnh đạo quan trọng

Người lạc quan, kẻ cẩn trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2020

Người lạc quan, kẻ cẩn trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2020

Địa ốc First Real báo lãi giảm 19% ngay trong quý 1 niên độ 2019-2020

Địa ốc First Real báo lãi giảm 19% ngay trong quý 1 niên độ 2019-2020

Địa ốc First Real (FIR) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60%

Địa ốc First Real (FIR) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60%

Địa ốc First Real (FIR) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 60%

Địa ốc First Real (FIR) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 60%

Địa ốc First Real: Chuyển nhượng dự án giúp công ty lãi 155 tỷ đồng

Địa ốc First Real: Chuyển nhượng dự án giúp công ty lãi 155 tỷ đồng

Địa ốc First Real: Chuyển nhượng dự án giúp công ty lãi 155 tỷ đồng

Địa ốc First Real (FIR) phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 60%

Doanh nghiệp địa ốc lộ núi hàng tồn sau kiểm toán

FIR (Địa ốc First Real) và Netland (NRC): Giá tăng vọt có bất thường?