Những người phụ nữ vượt biên bán bào thai

Những người phụ nữ vượt biên bán bào thai

Trong khoảng một năm nay, tại Nghệ An rộ lên tình trạng mua bán bào thai – một thủ đoạn mới của những kẻ...
Buôn bán bào thai miền biên viễn: Tiềm ẩn nguy cơ

Buôn bán bào thai miền biên viễn: Tiềm ẩn nguy cơ

Buôn bán bào thai miền biên viễn: Rứt tình máu mủ nơi xứ người

Buôn bán bào thai miền biên viễn: Rứt tình máu mủ nơi xứ người

Cơ quan chức năng cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán bào thai

Cơ quan chức năng cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán bào thai

Tết buồn ở 'thủ phủ' phụ nữ vượt biên, dứt tình máu mủ

Tết buồn ở 'thủ phủ' phụ nữ vượt biên, dứt tình máu mủ

Buôn bán bào thai sang Trung Quốc: Khó xử lý vì luật chưa chặt chẽ!

Buôn bán bào thai sang Trung Quốc: Khó xử lý vì luật chưa chặt chẽ!

Bán bào thai: Những câu chuyện đau lòng ở huyện miền núi Nghệ An

Phụ nữ xứ Nghệ vượt biên bán bào thai do cuộc sống khó khăn

Sốc với đường dây bán bào thai từ Nghệ An sang Trung Quốc