Các anh về mái ấm, bản vui

Các anh về mái ấm, bản vui

Được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ủng hộ, sau thời gian ngắn về cơ sở, đội ngũ...