Chính thức hóa hộ làng nghề gỗ để theo kịp yêu cầu của VPA

Chính thức hóa hộ làng nghề gỗ để theo kịp yêu cầu của VPA

Xuất khẩu gỗ Việt có thể tăng 30% giá trị nếu làng nghề liên kết tốt

Xuất khẩu gỗ Việt có thể tăng 30% giá trị nếu làng nghề liên kết tốt

Điều gì đang 'cản chân' các làng nghề gỗ?

Điều gì đang 'cản chân' các làng nghề gỗ?

74,5% số hộ ở làng nghề gỗ không đăng ký kinh doanh

74,5% số hộ ở làng nghề gỗ không đăng ký kinh doanh

Làng nghề gỗ loay hoay trong bối cảnh hội nhập

Làng nghề gỗ loay hoay trong bối cảnh hội nhập

Tìm 'chỗ đứng' cho làng nghề gỗ

Tìm 'chỗ đứng' cho làng nghề gỗ

Cần đảm bảo nguồn gốc gỗ nguyên liệu tại các làng nghề

Cần đảm bảo nguồn gốc gỗ nguyên liệu tại các làng nghề