Hai ông bố cãi nhau, 1 ông mất con, 1 ông nhìn con vô tù

Hai ông bố cãi nhau, 1 ông mất con, 1 ông nhìn con vô tù

Trong lúc cãi nhau, Quang xô bà Hiên ngã đập đầu xuống đất, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
Bố bị xúc phạm, con đánh hàng xóm tử vong

Bố bị xúc phạm, con đánh hàng xóm tử vong

Bố bị xúc phạm, con tát hàng xóm tử vong

Bố bị xúc phạm, con tát hàng xóm tử vong

Đánh chết hàng xóm vì thấy bố đẻ bị xúc phạm

Đánh chết hàng xóm vì thấy bố đẻ bị xúc phạm

Người đàn ông đánh chết hàng xóm lĩnh 5 năm tù

Người đàn ông đánh chết hàng xóm lĩnh 5 năm tù

Bênh bố, con trai đánh chết hàng xóm

Bênh bố, con trai đánh chết hàng xóm

Bố bị xúc phạm, con đánh hàng xóm ngã dẫn đến tử vong

Bố bị xúc phạm, con đánh hàng xóm ngã dẫn đến tử vong