Hưởng lương từ chi phí quản lý dự án mới được thu nhập tăng thêm

Hưởng lương từ chi phí quản lý dự án mới được thu nhập tăng thêm

Ông Đặng Văn Bình (Thái Nguyên) là chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, theo sự phân công, ông được...
Địa phương truy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giáo viên mong Bộ sớm 'giải vây'

Địa phương truy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giáo viên mong Bộ sớm 'giải vây'

Giáo viên chờ bỏ quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Giáo viên chờ bỏ quy định chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Không tuyển dụng giáo viên chưa đạt 'chuẩn'

Không tuyển dụng giáo viên chưa đạt 'chuẩn'

Năm điều giáo viên mong mỏi trong năm mới 2021

Năm điều giáo viên mong mỏi trong năm mới 2021

Trao giải cuộc thi 'Vì sự học ngày nay'

Trao giải cuộc thi 'Vì sự học ngày nay'

Những bài viết đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, thắm đượm nghĩa tình thầy - trò

Những bài viết đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, thắm đượm nghĩa tình thầy - trò

Giảm áp lực cho giáo viên

Giảm áp lực cho giáo viên

Từ chuyện miễn chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho thầy cô, bao giờ hết cảnh nhà nhà đi kiếm chứng chỉ?

Từ chuyện miễn chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho thầy cô, bao giờ hết cảnh nhà nhà đi kiếm chứng chỉ?

Bỏ 'màng lọc méo mó' làm khổ giáo viên: Việc cần làm từ lâu!

Bỏ 'màng lọc méo mó' làm khổ giáo viên: Việc cần làm từ lâu!

Chấm dứt học giả, thi giả, đào tạo giả

Chấm dứt học giả, thi giả, đào tạo giả

Khi nào xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên?

Khi nào xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên?

Dự kiến bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Dự kiến bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Thoát cảnh vừa dạy, vừa ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ, giáo viên mừng rơi nước mắt

Thoát cảnh vừa dạy, vừa ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ, giáo viên mừng rơi nước mắt

Bộ Giáo dục thống nhất với Bộ Nội vụ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Giáo dục thống nhất với Bộ Nội vụ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ GDĐT bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ GDĐT bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Thống nhất xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên

Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: 'Cởi trói' cho giáo viên

Bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học: 'Cởi trói' cho giáo viên

Từ tháng 12, quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ chính thức bị bãi bỏ?

Từ tháng 12, quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ chính thức bị bãi bỏ?

Không bắt buộc giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nữa

Không bắt buộc giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nữa

Giáo viên được 'giải thoát' khỏi yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Giáo viên được 'giải thoát' khỏi yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Đam mê ''săn'' ảnh động vật hoang dã

Đam mê ''săn'' ảnh động vật hoang dã

Cần cơ chế đặc thù cho nhà giáo

Cần cơ chế đặc thù cho nhà giáo

Cục Nhà giáo trả lời chế độ nhận tiền tăng giờ của giáo viên mùa Covid thế nào?

Cục Nhà giáo trả lời chế độ nhận tiền tăng giờ của giáo viên mùa Covid thế nào?

Sự thật về loại nho kẹo rừng đang gây sốt trên thị trường

Sự thật về loại nho kẹo rừng đang gây sốt trên thị trường

Liên quan đến kiến nghị của bà Đinh Thị Xuyến (Quảng Yên): Thu hồi đất do cấp sai đối tượng

Liên quan đến kiến nghị của bà Đinh Thị Xuyến (Quảng Yên): Thu hồi đất do cấp sai đối tượng

Giáo viên chưa đạt chuẩn sẽ được bố trí công việc thế nào?

Giáo viên chưa đạt chuẩn sẽ được bố trí công việc thế nào?

Sếp Teckcombank: Chuyển đổi số nên theo cấp độ từ đơn giản hóa đến tự động hóa, cuối cùng mới là số hóa

Sếp Teckcombank: Chuyển đổi số nên theo cấp độ từ đơn giản hóa đến tự động hóa, cuối cùng mới là số hóa

Khi thầy cô đi chẳng được, ở không xong...

Khi thầy cô đi chẳng được, ở không xong...

Sở Giáo dục Quảng Ngãi: dừng trả phụ cấp thâm niên giáo viên tại Bộ Giáo dục!

Sở Giáo dục Quảng Ngãi: dừng trả phụ cấp thâm niên giáo viên tại Bộ Giáo dục!

Bộ Giáo dục khẳng định lại, chưa có thay đổi nào về phụ cấp thâm niên giáo viên

Bộ Giáo dục khẳng định lại, chưa có thay đổi nào về phụ cấp thâm niên giáo viên

Từ 1/7, phụ cấp thâm niên nhà giáo được chi trả thế nào?

Từ 1/7, phụ cấp thâm niên nhà giáo được chi trả thế nào?

Bộ Giáo dục có ý kiến về việc dừng chi trả phụ cấp thâm niên giáo viên

Bộ Giáo dục có ý kiến về việc dừng chi trả phụ cấp thâm niên giáo viên

Bộ Giáo dục trả lời về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên

Bộ Giáo dục trả lời về yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên

Tham gia nâng chuẩn trình độ: Giáo viên được hỗ trợ 100% học phí, hưởng nguyên lương

Tham gia nâng chuẩn trình độ: Giáo viên được hỗ trợ 100% học phí, hưởng nguyên lương

Bộ Giáo dục nói về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục nói về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục nói về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục nói về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non

Lộ trình nâng chuẩn giáo viên nên tập huấn cái gì còn thiếu, không phải bằng cấp

Lộ trình nâng chuẩn giáo viên nên tập huấn cái gì còn thiếu, không phải bằng cấp

Thực hư chuyện bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ tháng 7

Thực hư chuyện bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ tháng 7

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt cho xã Đại Lãnh: Bao giờ được triển khai?

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt cho xã Đại Lãnh: Bao giờ được triển khai?

Hơn 40.000 giáo viên vào diện 'nếu 2 năm liền không đạt chuẩn sẽ phải sang làm việc khác'

Hơn 40.000 giáo viên vào diện 'nếu 2 năm liền không đạt chuẩn sẽ phải sang làm việc khác'