Cháy nhà ra mặt chuột

Cháy nhà ra mặt chuột

Đình chỉ 7 Cục trưởng: Chuyển công an điều tra

Đình chỉ 7 Cục trưởng: Chuyển công an điều tra

Doanh nghiệp trúng thầu nhưng không bán gạo cho dự trữ quốc gia lại có gạo gửi kho dự trữ quốc gia (!?)

Doanh nghiệp trúng thầu nhưng không bán gạo cho dự trữ quốc gia lại có gạo gửi kho dự trữ quốc gia (!?)

Thanh tra Bộ Tài chính: Làm rõ nghi vấn thông đồng giữa các Cục Dự trữ Nhà nước và doanh nghiệp

Thanh tra Bộ Tài chính: Làm rõ nghi vấn thông đồng giữa các Cục Dự trữ Nhà nước và doanh nghiệp

Vụ mua gạo dự trữ: Đang làm rõ có hay không việc thông đồng, móc ngoặc

Vụ mua gạo dự trữ: Đang làm rõ có hay không việc thông đồng, móc ngoặc

Bộ Tài chính: Rà soát, siết chặt quy trình quản lý dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính: Rà soát, siết chặt quy trình quản lý dự trữ quốc gia

Đang làm rõ nghi vấn thông đồng giữa các cục DTNN với doanh nghiệp gạo

Nghi vấn doanh nghiệp thông đồng các Cục Dự trữ Nhà nước nâng giá bán gạo cho dự trữ quốc gia

Thông tin thêm về kết quả kiểm tra tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Vụ 7 Cục Dự trữ nhà nước để các tổ chức, cá nhân gửi gạo: Lắp camera giám sát toàn hệ thống kho

Chuyển công an điều tra các sai phạm liên quan đến gạo dự trữ

Thanh tra Bộ Tài chính lên tiếng việc gửi gạo không đúng quy định

Bộ Tài chính thông tin về sai phạm tại kho của 7 Cục dự trữ nhà nước

Thanh tra Bộ Tài chính: Làm rõ nghi vấn thông đồng giữa các Cục Dự trữ Nhà nước và doanh nghiệp

Vó ngựa cao nguyên trắng