Đoàn công tác Bộ Ngoại giao trao quà hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao trao quà hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Món quà là tình cảm của bà con kiều bào ở nước ngoài chia sẻ khó khăn với bà con Việt Nam nói riêng, Nghệ...
Cầu nối Việt Nam với thế giới

Cầu nối Việt Nam với thế giới

Nâng cao hiệu quả công tác về tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao hiệu quả công tác về tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn

Kiều bào đóng góp ý kiến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 về công tác người Việt ở nước ngoài

Kiều bào đóng góp ý kiến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 về công tác người Việt ở nước ngoài

Người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Người Việt ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đẩy mạnh toàn diện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Đẩy mạnh toàn diện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài là một trụ cột đối ngoại

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài là một trụ cột đối ngoại

Bộ Ngoại giao sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 về công tác đối với kiều bào

Bộ Ngoại giao sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 về công tác đối với kiều bào

Một thế hệ trí thức mới gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển

Một thế hệ trí thức mới gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào về Chỉ thị 45/CT-TW và sự phát triển của đất nước

Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào về Chỉ thị 45/CT-TW và sự phát triển của đất nước

Phát huy nguồn lực của kiều bào trong quá trình phát triển đất nước

Phát huy nguồn lực của kiều bào trong quá trình phát triển đất nước

Kiều bào đóng góp hơn 35 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung

Kiều bào đóng góp hơn 35 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung

Chỉ thị 45: Ủy ban người Việt lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào

Chỉ thị 45: Ủy ban người Việt lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: 'Kiều bào đã có 362 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 1,6 tỷ USD'

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: 'Kiều bào đã có 362 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 1,6 tỷ USD'

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và gắn bó với quê hương

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và gắn bó với quê hương

Chỉ thị 45-CT/TW về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài: 5 năm một chặng đường

Chỉ thị 45-CT/TW về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài: 5 năm một chặng đường

Đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Cả nước và 5,3 triệu Việt kiều sẽ xây dựng được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh

Cả nước và 5,3 triệu Việt kiều sẽ xây dựng được một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 90 năm MTTQ Việt Nam

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 90 năm MTTQ Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ từ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ từ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Trao quà của cán bộ Bộ Ngoại giao và kiều bào ở Mỹ cho đồng bào Nghệ An thiệt hại vì mưa lũ

Trao quà của cán bộ Bộ Ngoại giao và kiều bào ở Mỹ cho đồng bào Nghệ An thiệt hại vì mưa lũ

Đại sứ Vũ Ngọc Minh: Việt Nam-Angola cùng hướng về hợp tác phát triển

Đại sứ Vũ Ngọc Minh: Việt Nam-Angola cùng hướng về hợp tác phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống suy thoái như chống giặc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống suy thoái như chống giặc

Thủ tướng tiếp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng tiếp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

San sẻ yêu thương về miền Trung

San sẻ yêu thương về miền Trung

Kiều bào chung lòng hướng về miền Trung

Kiều bào chung lòng hướng về miền Trung

Kiều bào ủng hộ hơn 11 tỉ đồng hỗ trợ bà con miền Trung

Kiều bào ủng hộ hơn 11 tỉ đồng hỗ trợ bà con miền Trung

Kiều bào ủng hộ người dân vùng lũ gần 12 tỷ đồng

Kiều bào ủng hộ người dân vùng lũ gần 12 tỷ đồng

Kiều bào chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiều bào chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiều bào quyên góp trên 11 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung

Kiều bào quyên góp trên 11 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung

Kiều bào ở nước ngoài quyên góp nhiều tỷ đồng ủng hộ bà con miền Trung

Kiều bào ở nước ngoài quyên góp nhiều tỷ đồng ủng hộ bà con miền Trung

Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài quyên góp gần 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài quyên góp gần 12 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Thúc đẩy phát triển các mối quan hệ hợp tác, đầu tư giữa BR-VT và Liên bang Nga

Thúc đẩy phát triển các mối quan hệ hợp tác, đầu tư giữa BR-VT và Liên bang Nga

Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số

Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số

Chuyển đổi số được coi là đòn bẩy giúp tăng năng suất lao động

Chuyển đổi số được coi là đòn bẩy giúp tăng năng suất lao động

Kiều bào đóng góp ý kiến để khắc phục tác động của đại dịch COVID-19

Kiều bào đóng góp ý kiến để khắc phục tác động của đại dịch COVID-19

Lấy ý kiến kiều bào về khắc phục tác động của Covid-19 để phát triển kinh tế

Lấy ý kiến kiều bào về khắc phục tác động của Covid-19 để phát triển kinh tế

Chuyển đổi số và khắc phục tác động của COVID-19 để phát triển kinh tế

Chuyển đổi số và khắc phục tác động của COVID-19 để phát triển kinh tế

Phát huy nguồn lực kiều bào trong bối cảnh phát triển mới

Phát huy nguồn lực kiều bào trong bối cảnh phát triển mới

Lắng nghe ý kiến từ kiều bào về khắc phục hậu quả COVID-19

Lắng nghe ý kiến từ kiều bào về khắc phục hậu quả COVID-19