TS. Đặng Đức Mai được bầu làm Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội

TS. Đặng Đức Mai được bầu làm Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội

Bộ Tài chính bổ nhiệm nhân sự 2 Tổng cục

Bộ Tài chính bổ nhiệm nhân sự 2 Tổng cục

Bổ nhiệm nhân sự 2 Tổng cục

Bổ nhiệm nhân sự 2 Tổng cục

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Nhân sự mới tại Bộ Tài chính

Nhân sự mới tại Bộ Tài chính

Bộ Tài chính bổ nhiệm 2 nhân sự mới

Bộ Tài chính bổ nhiệm 2 nhân sự mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm nhân sự mới

Nhân sự mới cấp cao tại Bộ Tài chính

Nhân sự mới Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Tài chính tiên phong ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong xây dựng Tài chính số

Hướng tới tài chính điện tử hiện đại

Hướng đến một nền tài chính điện tử hiện đại, hiệu quả