5 tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

5 tỉnh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương điều động, bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương điều động, bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hải Dương, Lai Châu, Bắc Ninh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Hải Dương, Lai Châu, Bắc Ninh bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Bắc Ninh chuẩn y Bí thư Huyện ủy Gia Bình

Bắc Ninh chuẩn y Bí thư Huyện ủy Gia Bình

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 địa phương

Nhân sự mới các tỉnh Bến Tre, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Nhân sự mới các tỉnh Bến Tre, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc