Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 10-12, tại TP.Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương...

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Tiếp tục coi chống dịch như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Tiếp tục coi chống dịch như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Hà Tĩnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Hà Tĩnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Quân đội ta luôn tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân

Quân đội ta luôn tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự mẫu mực, trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự mẫu mực, trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh

'Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ, tự cường'

'Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ, tự cường'

Đảng bộ Quân đội phải thật sự mẫu mực, trong sạch, vững mạnh và có tính chiến đấu cao

Đảng bộ Quân đội phải thật sự mẫu mực, trong sạch, vững mạnh và có tính chiến đấu cao

'Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, trong sạch, vững mạnh'

'Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, trong sạch, vững mạnh'

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự gương mẫu, tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự gương mẫu, tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Các cấp ủy trong quân đội đều trúng cử với số phiếu cao và rất cao

Các cấp ủy trong quân đội đều trúng cử với số phiếu cao và rất cao

Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội

Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp với Ban Thường vụ Quân ủy TƯ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp với Ban Thường vụ Quân ủy TƯ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội

Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không chạy theo thành tích, không che giấu khuyết điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không chạy theo thành tích, không che giấu khuyết điểm

XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ TRONG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG

XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ TRONG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Giữ vững truyền thống gương mẫu, đi đầu

Giữ vững truyền thống gương mẫu, đi đầu

Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết quy định về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Chi tiết quy định về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Vạch định đường lối, kết nối niềm tin

Vạch định đường lối, kết nối niềm tin

Gặp mặt đại biểu Quân đội dự Hội nghị 11 BCH Trung ương khóa XII

Gặp mặt đại biểu Quân đội dự Hội nghị 11 BCH Trung ương khóa XII

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên QUTƯ và đại biểu quân đội dự Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XII

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên QUTƯ và đại biểu quân đội dự Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khóa XII

Bộ Quốc phòng đang xử lý kỷ luật với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Bộ Quốc phòng đang xử lý kỷ luật với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Bộ Quốc phòng đang làm các thủ tục xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến

Bộ Quốc phòng đang làm các thủ tục xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến

Cho thôi làm lãnh đạo với người còn tuổi nhưng không tham gia cấp ủy

Cho thôi làm lãnh đạo với người còn tuổi nhưng không tham gia cấp ủy