Nhiều cơ hội để cân bằng thâm hụt thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Nhiều cơ hội để cân bằng thâm hụt thương mại giữa Việt Nam - Rumani

Cải thiện chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Romania

Cải thiện chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Romania

Khai trương Lãnh sự quán danh dự và ra mắt Lãnh sự danh dự Rumani

Khai trương Lãnh sự quán danh dự và ra mắt Lãnh sự danh dự Rumani

Dàn sao tới mừng Lý Nhã Kỳ làm lãnh sự danh dự Rumani

Dàn sao tới mừng Lý Nhã Kỳ làm lãnh sự danh dự Rumani

Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Rumani

Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Rumani

Vì sao Tổng thống Syria trả lại Pháp Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh?

Vì sao Tổng thống Syria trả lại Pháp Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh?

Tổng thống Assad gửi trả Bắc Đẩu bội tinh, lên tiếng chỉ trích Pháp

Tổng thống Assad gửi trả Bắc Đẩu bội tinh, lên tiếng chỉ trích Pháp