Những kết quả đáng ghi nhận tại Thư viện Quốc gia Việt Nam năm 2020

Những kết quả đáng ghi nhận tại Thư viện Quốc gia Việt Nam năm 2020

Năm 2020, Thư viện Quốc gia (TVQG) đã triển khai tốt công tác chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...
Quà tặng ngoại giao: Việt Nam tặng quà gì cho thế giới?

Quà tặng ngoại giao: Việt Nam tặng quà gì cho thế giới?

'Món ăn quốc dân' Peru giữa lòng Hà Nội có gì đặc biệt?

'Món ăn quốc dân' Peru giữa lòng Hà Nội có gì đặc biệt?

Văn hóa kết nối tình hữu nghị Việt Nam – Peru

Văn hóa kết nối tình hữu nghị Việt Nam – Peru

Đêm nhạc truyền thống kỷ niệm 198 năm Quốc Khánh Peru: thắt chặt tình hữu nghị Peru - Việt Nam

Đêm nhạc truyền thống kỷ niệm 198 năm Quốc Khánh Peru: thắt chặt tình hữu nghị Peru - Việt Nam

Biểu diễn âm nhạc nhân dịp kỷ niệm 198 năm Quốc khánh Cộng hòa Peru

Biểu diễn âm nhạc nhân dịp kỷ niệm 198 năm Quốc khánh Cộng hòa Peru

Ban nhạc được cấp Giấy chứng nhận 'Thương hiệu Quốc gia Peru' tới Việt Nam

Ban nhạc được cấp Giấy chứng nhận 'Thương hiệu Quốc gia Peru' tới Việt Nam