Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

Dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Động lực mới thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận bằng Tiến sĩ danh dự chính trị học của Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận bằng Tiến sĩ danh dự chính trị học của Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hàn Quốc: Đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hàn Quốc: Đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Pukyong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Pukyong

Chủ tịch Quốc hội nhận bằng tiến sĩ danh dự chính trị học Đại học Quốc gia Pukyung (Hàn Quốc)

Chủ tịch Quốc hội nhận bằng tiến sĩ danh dự chính trị học Đại học Quốc gia Pukyung (Hàn Quốc)

Báo chí Hàn Quốc đánh giá tích cực về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc đánh giá tích cực về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận Bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học quốc gia Pukyong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận Bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học quốc gia Pukyong