Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết đào tạo, cung ứng lao động cho VSIP Nghệ An

Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết đào tạo, cung ứng lao động cho VSIP Nghệ An

Sáng 20/7, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng giữa Trường...
Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết đào tạo, cung ứng lao động cho VSIP Nghệ An

Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết đào tạo, cung ứng lao động cho VSIP Nghệ An

Thầy cô cần biết, thêm 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thầy cô cần biết, thêm 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thêm 4 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thêm 4 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thêm 9 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

3 trường đại học ở Nghệ An bị ngừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ

3 trường đại học ở Nghệ An bị ngừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ

9 trường đại học buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

9 trường đại học buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thêm 6 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu thêm 5 Đại học dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu thêm 5 Đại học dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ GD-ĐT yêu cầu thêm 6 Đại học dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ GD-ĐT yêu cầu thêm 6 Đại học dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

3 trường đại học ở Nghệ An tiếp tục được đào tạo hệ cao đẳng

3 trường đại học ở Nghệ An tiếp tục được đào tạo hệ cao đẳng

Sẽ dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng đối với 45 cơ sở giáo dục đại học

Sẽ dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng đối với 45 cơ sở giáo dục đại học

Nghệ An: Hơn 32.000 thí sinh bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nghệ An: Hơn 32.000 thí sinh bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

'Điểm danh' các điểm coi thi của 6 trường đại học tại Nghệ An

'Điểm danh' các điểm coi thi của 6 trường đại học tại Nghệ An