Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc EVN làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc EVN làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương cho ông Đặng Hoàng An

Trao quyết định bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương cho ông Đặng Hoàng An

Thêm sếp EVN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thêm sếp EVN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tổng giám đốc EVN nhận nhiệm vụ mới Thứ trưởng Bộ Công thương

Tổng giám đốc EVN nhận nhiệm vụ mới Thứ trưởng Bộ Công thương

Tổng giám đốc EVN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Tổng giám đốc EVN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Lãnh đạo EVN làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Lãnh đạo EVN làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương vừa được bổ nhiệm là ai?

Thứ trưởng Bộ Công Thương vừa được bổ nhiệm là ai?

Ông Đặng Hoàng An được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Ông Đặng Hoàng An được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Tổng giám đốc EVN làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Tổng giám đốc EVN làm Thứ trưởng Bộ Công thương

Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Sếp EVN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Sếp EVN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bộ Công thương có tân Thứ trưởng Đặng Hoàng An

Bộ Công thương có tân Thứ trưởng Đặng Hoàng An

Tổng giám đốc điện lực lên chức làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tổng giám đốc điện lực lên chức làm Thứ trưởng Bộ Công Thương