Khánh thành tượng đài 'Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến'

Khánh thành tượng đài 'Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến'

Khánh thành tượng đài 'Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến'

Khánh thành tượng đài 'Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến'

Khánh thành tượng đài chiến sĩ bảo vệ giới tuyến

Khánh thành tượng đài chiến sĩ bảo vệ giới tuyến

Nơi ghi dấu khát vọng hòa bình và tinh thần dân tộc

Nơi ghi dấu khát vọng hòa bình và tinh thần dân tộc

Hải Phòng tặng 15 tỉ đồng tôn tạo Khu di tích Hiền Lương - Bến Hải

Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Hỗ trợ 15 tỷ đồng chỉnh trang Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Hỗ trợ 15 tỷ đồng chỉnh trang Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Hải Phòng tặng tỉnh Quảng Trị 15 tỷ đồng dịp 27-7

Hải Phòng tặng tỉnh Quảng Trị 15 tỷ đồng dịp 27-7

TP Hải Phòng hỗ trợ Quảng Trị 15 tỷ đồng để nâng cấp Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

TP Hải Phòng hỗ trợ Quảng Trị 15 tỷ đồng để nâng cấp Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải