Bị phát hiện chở quá tải, tài xế cù nhầy

Bị phát hiện chở quá tải, tài xế cù nhầy

Sau khi bị phát hiện xe chở quá tải trọng, một số tài xế tỏ ra chây ỳ, không hợp tác hoặc gọi điện thoại...