Sư đoàn 5: Sáng tạo, hiệu quả trong công tác kỹ thuật

Là Sư đoàn bộ binh chủ lực của Quân khu 7, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Sư đoàn 5 kiểm tra kỹ năng nghề nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng.

Sư đoàn 5 kiểm tra kỹ năng nghề nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết, đơn vị được trang bị đa dạng nhiều loại vũ khí, trang bị, khí tài, có loại niên hạn sản xuất cao, đòi hỏi bảo quản dưới các điều kiện khác nhau, vì vậy công tác bảo đảm kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ gặp không ít khó khăn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác kỹ thuật trong giai đoạn mới, nhất là thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Sư đoàn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật là Sư đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Những năm qua, bằng sự cố gắng của các cấp, Sư đoàn chủ động đầu tư, củng cố, xây dựng các cơ sở kỹ thuật nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa tại Khu kỹ thuật của Sư đoàn và đơn vị. Theo Thượng tá Lê Ngọc Quyền- Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 5, ngoài phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của khu kỹ thuật, nhà xe của Đại đội phòng hóa 19, Tiểu đoàn vận tải 25, đơn vị còn chủ động duy trì sửa chữa nhỏ tại đơn vị, từ đó nâng cao công năng trong việc sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh VKTBKT theo từng cấp độ.

Hệ thống kho tàng luôn bảo đảm được các yếu tố về điều kiện cất giữ đạn dược, có đầy đủ hệ thống chống sét, phòng chống cháy nổ; 100% VKTBKT của đơn vị đều được che đậy trong các công trình cơ bản, đồng bộ.

Sư đoàn 5 nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Sư đoàn 5 nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Sư đoàn quan tâm và chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị đặc thù về công tác kỹ thuật. Trong đó, Đại đội Phòng hóa 19 là một điển hình tiêu biểu trong bảo quản vũ khí, trang bị. Với chức năng bảo đảm phòng hóa cho Sư đoàn trong chiến đấu, diễn tập và các tình huống hóa học khác, Đại đội được trang bị nhiều loại vũ khí, trang bị, khai thác, sử dụng có yêu cầu chuyên môn cao.

Thượng úy Đỗ Đạt Phi - Đại đội trưởng Đại đội Phòng hóa 19 chia sẻ, để làm tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, đơn vị chú trọng làm tốt công tác quản lý, kiểm kê, niêm cất và bảo dưỡng theo chế độ tuần, tháng và sau khi huấn luyện.

Sư đoàn 5 phối hợp Công an huyện Châu Thành tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân sinh sống tại nhà công vụ Sư đoàn.

Sư đoàn 5 phối hợp Công an huyện Châu Thành tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân sinh sống tại nhà công vụ Sư đoàn.

Mặt khác, Sư đoàn 5 tiếp tục làm tốt công tác quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng và tính đồng bộ của VKTBKT; thường xuyên quan tâm xây dựng nền nếp chính quy gắn với củng cố nơi làm việc, phòng giao ban, huấn luyện kỹ thuật, khu kỹ thuật, nhà xe, nhà kho, tủ súng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, phân cấp chất lượng VKTBKT và duy trì thực hiện nghiêm các chế độ quy định về quản lý sử dụng VKTBKT, đạn dược trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Lê Thuận - Phương Thảo

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/su-doan-5-sang-tao-hieu-qua-trong-cong-tac-ky-thuat-a173044.html