Spore: Cuộc xâm lược xuyên thiên hà của đội quân lột xác

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Một chủng tộc bò sát ăn thịt có 4 chân đã thống trị cả hành tinh Thoria nhưng phải đối mặt với kẻ xâm lăng ngoài vũ trụ. Cuộc chiến bắt đầu.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2008/09/3B9AE87C