Sớm gỡ vướng việc xác định giá đất của các dự án tồn đọng

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung căn cứ pháp lý và thực tiễn, điều chỉnh kỹ thuật soạn thảo để sớm triển khai phương pháp thặng dư trong định giá đất.

 Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Báo cáo tại buổi họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì ngày 21/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bỏ quy định về cấp Chứng chỉ định giá đất để giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ.

Đồng thời, Bộ cũng quy định rõ các điều kiện của cá nhân được hành nghề tư vấn xác định giá đất, điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất.

Theo đó, cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm công khai các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất và tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại các cơ sở này.

Bên cạnh đó, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về danh sách tổ chức tư vấn xác định giá đất và định giá viên. Đồng thời, theo dõi việc chấp hành pháp luật về tư vấn xác định giá đất của tổ chức tư vấn xác định giá đất, định giá viên.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý những cá nhân đã được cấp Chứng chỉ định giá đất còn thời hạn và không thuộc trường hợp thu hồi thì tiếp tục được hành nghề định giá đất trong thời hạn còn lại của Chứng chỉ định giá đất.

Đối với cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất chưa được cấp Chứng chỉ định giá đất nhưng đủ điều kiện thì được hành nghề tư vấn định giá đất.

Quy định này nhằm bảo đảm tính liên tục, tránh gián đoạn và chậm trễ công tác định giá đất khi phải chờ thực hiện theo các yêu cầu mới tại Nghị định.

Phó thủ tướng nhấn mạnh cơ quan quản lý phải bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục, hồ sơ của cơ sở đào tạo, định giá viên và tổ chức tư vấn và định giá đất khi đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước. Thời gian giải quyết và công bố các thông tin này sẽ được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung căn cứ pháp lý và thực tiễn, điều chỉnh kỹ thuật soạn thảo để sớm triển khai phương pháp thặng dư trong định giá đất. Điều này nhằm giải quyết các vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá đất của các dự án bất động sản còn tồn đọng do chưa có phương án xử lý.

Các chuyên gia nhất trí với Bộ Tài nguyên và Môi trường về cách tính chi phí tài chính, lợi nhuận nhà đầu tư và các chi phí khác theo quy định pháp luật về xây dựng.

Đại diện Cục Đấu thầu (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) đồng ý với quy định tổ chức định giá đất để xây dựng bảng giá đất và giao nhiệm vụ khi không chọn được nhà thầu.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/som-go-vuong-viec-xac-dinh-gia-dat-cua-cac-du-an-ton-dong-post1482355.html