Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động ngành y tế

Công đoàn ngành y tế hiện có 16.461 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 90 công đoàn cơ sở (CĐCS). Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; công đoàn ngành y tế đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

Là điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế, những năm qua, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc bệnh viện xây dựng kế hoạch, quy chế thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ). Để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, ban chấp hành công đoàn đã đề xuất với Ban Giám đốc bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBVCNLĐ được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo khoa học, mời các chuyên gia giảng viên có trình độ về truyền đạt những kinh nghiệm hay, kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Qua các phong trào thi đua đã góp phần đổi mới phong cách phục vụ và phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của đoàn viên, CBVCNLĐ tại đơn vị. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, bệnh viện đã có trên 350 đề tài, sáng kiến của đoàn viên, CBVCNLĐ được đăng ký triển khai thực hiện và áp dụng vào thực tiễn trong công tác khám, chữa bệnh mang lại hiệu quả, giúp người dân trong tỉnh được thụ hưởng kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu mà không phải chuyển tuyến; đồng thời giảm thời gian điều trị, tỷ lệ tử vong, tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y tế cho biết: Để các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, Công đoàn ngành y tế đã chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn các cấp tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thông về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật... thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị, phát huy trí tuệ, sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 12 điều y đức của ngành y tế Việt Nam.

Hàng năm, các CĐCS ngành y tế đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và nghị quyết của công đoàn cấp trên, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, quy chế thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua đến toàn thể CNVCLĐ. Ðiển hình là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

CĐCS ở các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức y tế, nâng cao y đức của người thầy thuốc, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, xây dựng đơn vị xuất sắc toàn diện. Cùng với đó, các CĐCS đã phối hợp tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cá nhân với trưởng các khoa, phòng; giữa các trưởng khoa phòng với thủ trưởng đơn vị và chủ tịch CĐCS. Qua các phong trào thi đua đã góp phần đổi mới phong cách phục vụ và phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành. Từ năm 2018 đến nay, có trên 3.350 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do đoàn viên và người lao động ngành y tế thực hiện được áp dụng trong thực tiễn, góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực tiễn phong trào thi đua của đoàn viên, CNVCLĐ ngành y tế tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã khẳng định, thi đua là động lực để khơi dậy tinh thần yêu nước, khắc phục những mặt yếu kém để phát triển. Trong thời gian tới, Công đoàn ngành y tế trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, phát huy tinh thần hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành y tế.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/soi-noi-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-cong-nhan-nbsp-vien-chuc-lao-dong-nganh-y-te/177246.htm