Số trẻ gặp nạn từ gia đình gia tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 11 trẻ bị ngạt nước do té sông hoặc ngã vào lu vại chứa nước, gần 400 bé bị bỏng vì lửa, nước nóng, điện giật và hơn 11.000 cháu bị ngã, số liệu cụ thể này cho thấy ý thức bảo vệ trẻ ở phụ huynh còn rất thấp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=87993