Sơ kết 5 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2019 - 2024

Chiều 23/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2019 - 2024. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư Lệnh Quân Khu 1.

Về phía tỉnh Cao Bằng, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, tiêu biểu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Các cấp, ngành, các lực lượng tích cực tổ chức tuyên truyền được 9.280 buổi/336.546 lượt người nghe về các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; các văn bản pháp luật và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...

Giai đoạn 2019 - 2024, tỉnh hỗ trợ kinh phí trên 76 tỷ đồng cho nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ khu vực biên giới trên 48 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Riêng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trực tiếp tham gia và phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình như: Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; phong trào “BĐBP Cao Bằng với công tác đền ơn, đáp nghĩa nơi biên giới” và các chương trình mục tiêu quốc gia...

Đảng ủy BĐBP tỉnh tăng cường 35 lượt cán bộ BĐBP cho các xã, thị trấn biên giới làm công tác tham mưu trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phân công 482 đảng viên các đồn biên phòng phụ trách 2.148 hộ gia đình ở khu vực biên giới; 23 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại các chi bộ xóm biên giới. Thành lập và củng cố kiện toàn được 155 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, 392 tổ tự quản an ninh trật tự...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, Thành phố của tỉnh Cao Bằng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành, các lực lượng, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đối với BĐBP Cao Bằng cần chủ động nắm chắc tình hình, triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho các cá nhân.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tiếp tục khẳng định chủ trương tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” của Chính phủ là rất đúng đắn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới. Trong thời gian tới, việc tổ chức thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” từng cấp, từng ngành, từng địa phương cần xây dựng chủ trương, kế hoạch với những nội dung, mục tiêu cụ thể; phát huy sức mạnh, nguồn lực tại chỗ của địa phương; tiếp tục tổ chức cho nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND các huyện, Thành phố, nhất là các huyện biên giới quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn biên giới tổ chức tốt các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” vào dịp 3/3 hằng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, những tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 15 cá nhân; tặng Bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 7 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024.

Vũ Tiệp

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/so-ket-5-nam-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan-giai-doan-2019-2024-3167718.html