Số bài được điểm cao ở các môn giảm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có thể tạm thời nhận xét kết quả thi năm nay, mà cụ thể nhất là khối A, thấp hơn năm 2007: số bài được điểm cao ở các môn giảm, tỉ lệ đạt điểm trên trung bình có thể cũng không bằng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=77598