SMS không cần Moblie

    Gốc

    XHTTOnline: Nhắn tin SMS không chỉ đơn giản ở những chiếc mobile quen thuộc, mà còn thực hiện được trên cả điện thoại cố định. Nhưng để thực hiện dịch vụ được bạn phải có thiết bị phù hợp với những mạng cung cấp mà bạn lựa chọn....

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=31&subjectID=12808