Sẽ linh động trong bù lãi suất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng nên kéo dài việc bù lãi suất đến 2010. Hiện tại, các doanh nghiệp đều do dự trước nguồn vốn vay này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=130247