Sắp chạy thử hệ thống cáp treo Yên Tử giai đoạn II

    Gốc

    Vào trung tuần tháng 1/2008, Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm sẽ thực hiện chạy thử hệ thống cáp treo, giai đoạn II dài 900m, nối từ chùa Hoa Hiên lên An Kỳ Sinh (cách chùa Đồng khoảng 1.000 m).

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/12/82094.cand