Sáng kiến thực hành liêm chính trong kinh doanh

VCCI đã khởi xướng “Sáng kiến thực hành liêm chính” trong doanh nghiệp. Theo đó, nhiều bên cùng phải tham gia và hành động nhằm thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và hợp tác với cơ quan Chính phủ,

Thúc đẩy sáng kiến thực hành liêm chính trong kinh doanh. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm tăng cường hiệu quả trong những nỗ lực Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, VCCI đã khởi xướng “Sáng kiến thực hành liêm chính” trong doanh nghiệp, cách tiếp cận mới mà nhiều bên cùng phải tham gia và cùng hành động nhằm thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và hợp tác với cơ quan Chính phủ, trong đó đối tượng doanh nghiệp Nhà nước, khu vực tư nhân là những chủ thể chính.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký VCCI cho biết, sáng kiến thực hành liêm chính là một phần hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ của Đề án 12 về liêm chính doanh nghiệp; trong đó, VCCI đang triển khai tiểu dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng”.

Dự kiến trong khoảng từ 3 đến 4 năm tới, sáng kiến thực hành liêm chính sẽ thiết lập sự hợp tác mang tính hành động ở cấp quốc gia trên diện rộng để thúc đẩy nâng cao nhận thức, hiểu biết và tăng cường việc tuân thủ tốt các quy định được đề cập bổ sung trong Dự thảo Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi) đang trong giai đoạn hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua.

Một trong những kết quả chính của sáng kiến là sẽ công bố bộ công cụ phòng, ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng năng lực, tập huấn cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhân viên trong doanh nghiệp mà thường xuyên có giao dịch với cơ quan công quyền để làm thay đổi cơ bản cách thực hiện giao dịch kinh doanh tại Việt Nam.

“Bộ công cụ và các chương trình đào tạo, tập huấn sẽ được VCCI thiết kế dựa trên kinh nghiệm mà VCCI hiện đang triển khai. Ngoài ra, còn có rất nhiều bộ công cụ khác tương tự có thể được phát triển, áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, liêm chính, minh bạch hiệu quả và tạo thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Sáng kiến thực hành liêm chính sẽ cam kết mang lại những kết quả đo lường thành công cụ thể theo đúng mục tiêu đề ra.” Ông Vinh cho biết./.