Sân sau, sân trước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đối đầu, một bên là Colombia thân Washington, bên kia một số nước châu Mỹ. Ngòi nổ đã được gỡ tại Hội nghị cấp cao Nhóm Rio. Nhưng nhiều chuyện về châu Mỹ người ta còn bàn cãi.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117353&sub=85&top=45