Sắm đồ tiến ông Công ông Táo về trời

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm “tiễn ông Công, ông Táo lên trời báo cáo công việc”. Chính vì vậy mà những ngày này, tại các phố Hàng Mã, Lương Văn Can... rất đông người dân thủ đô đến mua đồ lễ cúng Táo quân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=39573