Saigon Co.op dùng phần mềm bản quyền của Microsoft

    Gốc

    Microsoft sẽ cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật cho Saigon Co.op với những phần mềm có bản quyền...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=7b7b3edfbb234e&page=category