Sacombank giảm tới 30% phí thanh toán quốc tế

    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ giảm từ 10% đến 30% mức phí thanh toán quốc tế cho các doanh nghiệp.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/181573