Việt Nam chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 8-4, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tháng 4-2021, Việt Nam tổ chức Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của HĐBA về chủ đề 'Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn', dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

Ngày 8-4, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tháng 4-2021, Việt Nam tổ chức Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của HĐBA về chủ đề "Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn", dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên họp. Tham dự có, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, các quan chức cấp cao, đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên HĐBA. Cùng tham dự và phát biểu tại cuộc họp có Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Giơ-ne-vơ (GICHD), cùng các đại sứ thiện chí, đại diện đại sứ quán các nước thành viên HĐBA, các tổ chức LHQ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), nhiều bộ, ban, ngành, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc họp quan trọng này; bày tỏ ủng hộ mục đích nhân đạo của việc hạn chế sử dụng bom mìn trên thế giới; đề cao hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn; nhấn mạnh cần tăng cường gắn kết, phối hợp trong hệ thống LHQ, trong đó có HĐBA, để đóng góp nhiều hơn nữa cho các nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn của LHQ và các quốc gia liên quan.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hòa bình chỉ bền vững khi những hậu quả của chiến tranh, xung đột, trong đó có hậu quả của bom mìn, được giải quyết; cho rằng vấn đề này cần được quan tâm nhiều hơn trong chương trình nghị sự của HĐBA. Bộ trưởng chia sẻ các bài học kinh nghiệm thành công của Việt Nam như sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, đầu tư tăng cường năng lực, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức NGO và sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ. Bộ trưởng cho rằng, các chương trình, chính sách cần đặt người dân vào vị trí trung tâm. Hợp tác với các đối tác quốc tế cần được tăng cường, nhất là thông qua khắc phục hậu quả bom mìn để hàn gắn vết thương chiến tranh. Trên bình diện quốc tế, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, các nước cần hợp tác tốt hơn nữa để đạt các kết quả bền vững hơn trong khắc phục hậu quả bom mìn, thông qua cung cấp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cho những nước bị ảnh hưởng.

Nhân dịp này, HĐBA đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch đầu tiên của HĐBA do Việt Nam đề xuất đề cập riêng vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Văn kiện có ý nghĩa quan trọng, nhấn mạnh mối liên hệ giữa khắc phục hậu quả bom mìn với duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, khẳng định cam kết của HĐBA và đề cao sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn. Tuyên bố cũng đề cập các nội dung mới quan trọng như tác động tiêu cực nhiều mặt của đại dịch Covid-19, khuyến khích tăng cường hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng, xem xét thành lập bộ phận chuyên trách về khắc phục hậu quả bom mìn trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ và tính tới các nhu cầu đặc biệt của phụ nữ và trẻ em trong triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/viet-nam-chu-tri-phien-thao-luan-cua-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-641368/