"Rớt đài" từ những điều sơ đẳng...

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhiều người lao động không hiểu tại sao mình bị "rớt đài" sau các vòng thi tuyển, dù rằng mình cũng có bằng cấp, chuyên môn "đầy mình". Thực tế, những nguyên nhân tưởng chừng rất nhỏ song cũng đủ khiến nhà tuyển dụng thẳng tay loại bạn ra khỏi danh sách ứng viên, nhất là các công ty lớn và công ty đa quốc gia.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/220756.asp